August 15th, 2016

Ё стыд

Бал в сумасшедшем доме

Министр обороны Антони Мачеревич на сегодняшних празднованиях Дня Польской Армии:

Trzeba pamiętać o tych, którzy polegli w Katyniu strzałem w tył głowy, płacąc za obronę Warszawy w 1920 r. i o tych, którzy lata później, w 2010 r. polegli, lecąc by oddać hołd ofiarom sowieckiego ludobójstwa i powiedzieć całemu światu o cenie, jaką naród polski płacił za bezpieczeństwo Europy.
<...>
Nigdy Wojsko Polskie, nigdy żaden polski żołnierz nie zapomni o ofierze krwi prezydenta Lecha Kaczyńskiego, prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego, szefa Sztabu, szefów wszystkich rodzajów sił zbrojnych.© Jacek Domiński/Reporter

Collapse )