October 25th, 2016

Ё стыд

Никогда не было, и вот опять

Доктор экономических наук, профессор Рышард Бугай подводит итоги года правления ПиС:

Zawsze kibicowałem szerszej interwencji państwa w gospodarce, co rząd Prawa i Sprawiedliwości robi. Ale wtedy trzeba dbać, by gospodarka narodowa nie znalazła się w rękach „krewnych i znajomych królika", w rękach osób niekompetentnych, nastawionych na mały skok na kasę. Myślę, że niestety teraz tego doświadczamy. Podsumowując, kierunek polityki gospodarczej rządu jest rozsądny, ale słusznie krytykowany jest sposób jej wykonania. I to wykonanie coraz bardziej mnie martwi.

(Я всегда поддерживал увеличение вмешательства государства в экономику, что правительство Закона и Справедливости делает. Но тогда надо следить, чтобы национальная экономка не оказалась в руках "родных и знакомых Кролика", в руках людей некомпетентных, стремящихся к мелочному личному обогащению. Я думаю, что, к сожалению, мы сейчас имеем дело именно с этим. То есть направление политики правительства разумно, но справедлива и критика её реализации. И эта реализация больше всего меня беспокоит.)

Как говорил наш покойный приятель, святая простáта.