Tom Tom (just_tom) wrote,
Tom Tom
just_tom

Обострение болезни

Андрей Илларионов о том, что малайзийский самолёт был специально сбит по приказу Кремля для того, чтобы остановить наступление украинской армии на сепаратистов. Из интервью для польского таблоида "Super Express":

- Jak pana zdaniem wyglądały kulisy tej operacji?

- Brano pod uwagę samoloty, które przelatują nad terenem walk. Pozostała jedynie kwestia tego, który samolot należy zestrzelić. Od razu wykluczono wszystkie rosyjskie maszyny, te należące dla krajów Wspólnoty Niepodległych Państw oraz USA, Niemiec i Francji. Należało jednak wybrać samoloty, które startowały z krajów Zachodu. Od samego początku rozpatrywano te lecące z dwóch miast - Amsterdamu i Warszawy.

- Czemu akurat te dwa miasta?

- Już dawno temu ludzie pracujący w rosyjskim sztabie generalnym mówili mi, że ich plany wojny nuklearnej zakładają w pierwszej kolejności atak właśnie na Amsterdam i Warszawę. Dla ludzi z Zachodu ta logika może nie być do końca zrozumiała, ale Warszawa to nie tylko stolica najważniejszego tzw. państwa przyfrontowego, ale także państwa, który w rosyjskiej opinii jest jednym z najbardziej nieprzyjaznych Rosji.

- Dobrze, a czym zasłużył sobie Amsterdam?

- W koncepcji ruskiego świata i jego prawosławnych i konserwatywnych koncepcji jest stolicą europejskiego grzechu, rozpusty i zepsucia. Jak to się w Rosji nazywa "Gejropy". Z tych względów Warszawa i Amsterdam zawsze istnieją jako główni kandydaci do zakrojonych na szeroką skalę działań Rosji.

- Dlaczego ostatecznie padło na rejs z Amsterdamu, a nie Warszawy?

- Po pierwsze, żaden samolot z Warszawy nie przelatywał nad strefą konfliktu. Po drugie, katastrofa polskiej maszyny nad tym obszarem od razu zrodziłaby skojarzenia ze Smoleńskiem. Tego Putin nie potrzebował. Po trzecie, śmierć głównie Polaków nie byłaby wystarczająco wymowna. Z kolei masowa śmierć mieszkańców sytej i żyjącej w spokoju Europy Zachodniej według zamysłów Putina miała doprowadzić do szoku psychologicznego i zgody na jakikolwiek rozejm, który zakończyłby przelew krwi na Ukrainie. To, jak wspomnieliśmy, najbardziej odpowiadałoby Kremlowi.- Как, по-вашему, выглядела подоплёка этой операции?

- Принимались во внимание самолёты, которые пролетают над территорией боевых действий. Оставался только вопрос, какой самолёт сбить. Сразу же были исключены российские машины, принадлежащие странам СНГ, а также США, Германии и Франции. Надо было, однако, выбрать самолёты, взлетевшие в странах Запада. С самого начала принимались во внимание те, которые летели из двух городов - Амстердама и Варшавы.

- Почему именно эти два города?

- Уже давно люди, работавшие в российском Генштабе, говорили мне, что их планы ядерной войны предполагали прежде всего атаку именно на Амстердам и Варшаву. Для западных людей эта логика может быть не совсем понятной, но Варшава - не только столица самого большого так называемого прифронтового государства, но и государства, которое, с российской точки зрения, одно из самых недружелюбных по отношению к России.

- Хорошо, а чем заслужил внимание Амстердам?

- В концепции русского мира и его православных и консервативных концепций этот город - столица европейского греха, распущенности и испорченности. Как говорят в России - "Гейропы". Поэтому Варшава и Амстердам всё время выступают как главные кандидаты широкомасштабных военных действий России.

- Почему в конце концов был выбран рейс из Амстердама, а не Варшавы?

- Во-первых, ни один самолёт из Варшавы не пролетал над зоной конфликта. Во-вторых, катастрофа польской машины над этой территорией сразу же вызвала бы ассоциации со Смоленском. Этого Путину было не надо. В-третьих, смерть в основном поляков не произвела бы должного впечатления. А массовая смерть жителей сытой и живущей в покое Западной Европы, по замыслу Путина, вызвала бы психологический шок и привела бы к согласию на любое перемирие, которое остановило бы кровопролитие на Украине. А это, напоминаю, более всего подошло бы Кремлю.
Tags: политика, россия, украина
Subscribe

 • Как хорошо и недорого выпить

  Давно не писал на эту тему, хотя кое-что приличное попадалось. Сподвигло меня дешёвое (19,99 злотых в Бедронке) македонское вино из винограда сорта…

 • Никогда этого не делайте

  Из серии как хорошо выпить и при этом не разориться. Я долго не мог решиться, я подозревал, что эти 35 злотых будут одними из самых неудачно…

 • Как недорого и вкусно выпить: tokaji aszú 3 puttonyos

  Эх, давненько не писал я на эту тему. Токай осу - не путать с напитком нашей боевой молодости токаем самородни* - "настоящий" токай,…

 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 17 comments

 • Как хорошо и недорого выпить

  Давно не писал на эту тему, хотя кое-что приличное попадалось. Сподвигло меня дешёвое (19,99 злотых в Бедронке) македонское вино из винограда сорта…

 • Никогда этого не делайте

  Из серии как хорошо выпить и при этом не разориться. Я долго не мог решиться, я подозревал, что эти 35 злотых будут одними из самых неудачно…

 • Как недорого и вкусно выпить: tokaji aszú 3 puttonyos

  Эх, давненько не писал я на эту тему. Токай осу - не путать с напитком нашей боевой молодости токаем самородни* - "настоящий" токай,…