Category: экономика

Category was added automatically. Read all entries about "экономика".

Professor

Простейший план реформИз выступления сатирика Михала Огурека на конференции Общества польских экономистов 18 ноября 2015 года:

Należy zadekretować obniżenie wszystkim zarobków. Można to uzasadnić kryzysem, sprawiedliwością społeczną, redystrybucją prestiżu czy jak tam komu ideologicznie wygodne. Ogłosić, że pozbawia się wszystkich jakiejś części ich dotychczasowych zarobków. Po czym wystarczy nikomu nic nie zabrać. Ludzie myśląc, że wszyscy tracą, zorientowawszy się, że oni sami – nie – od razu poczują się lepiej. Mają równocześnie satysfakcję z tego, że innym się pogorszyło i z tego, że im nie. Czują się lepsi, uhonorowani i wyróżnieni, a budżet państwa nic to nie kosztuje.

W takiej sytuacji nikt też nie będzie protestował. Tym bardziej, że będzie myślał, że państwo tylko zapomniało mu zabrać i będzie cicho siedział, aby nie zwracać na siebie uwagi. Tak przeprowadzona reforma ekonomiczna nie wymaga żadnych działań i w odróżnieniu od wszelkich innych wielkich planów gospodarczych Marshalla, Adenauera czy Balcerowicza, pozwala natychmiast jej twórcom wyjechać na urlop.


Collapse )

Полный текст.
Professor

Об роль государства в экономике

Кто угадает, из какого официального документа эта цитата?

Вывоз воды, добытой из источников, расположенных на территории Словацкой Республики, через границы Словацкой Республики транспортными средствами или через трубопровод запрещён; запрет не распространяется на воду для личных нужд, питьевую воду, разлитую в потребительскую тару на территории Словацкой Республики, и натуральную минеральную воду, разлитую в потребительскую тару на территории Словацкой Республики, а также на случаи оказания гуманитарной помощи и помощи в чрезвычайных ситуациях.

Collapse )
MDH1

(no subject)

— Прости, отец, опять я к тебе,— сказал Феликс, входя. — Так как же все-таки —
был тридцать седьмой год или нет? Не знаю, кому и верить.

— Не был,— ответил отец отечески ласково,— не был, сынок. Но будет...


Зиновий Паперный, "Чего же он кочет?"


Про Гуриева. Дело даже не в том, что стали "постреливать по нашим" - я с ним знаком. А в том, что раньше основные конфликты разворачивались вокруг чьих-то экономических интересов. А "спецов" вообще старались не трогать, должен же кто-то помогать поддерживать экономику на плаву и обеспечивать всей этой гоп-компании источники ренты...

Оставляю себе ссылку почитать, когда будет время: http://newtimes.ru/articles/detail/67284/.
Panda

Воскресным утром, просматривая новостную ленту

  • Current Mood
    bouncy bouncy